Cover photo for Lien Thi My Nguyen's Obituary
Lien Thi My Nguyen Profile Photo

Lien Thi My Nguyen

June 13, 1967 — April 1, 2023

Liên Thị Mỹ Nguyễn, 55 tuổi ở McDonough GA, đã qua đời ngày 1/4/2023. Lễ tang sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023 lúc 8:00 sáng. Gia đình sẽ tiếp bạn bè Thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023 9 giờ sáng - 7 giờ tối và Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2023 9 giờ sáng - 7 giờ tối. Cô sẽ được người bạn đời Bình Chí Võ nhớ đến một cách yêu thương; con gái Hằng Thị Cẩm Võ; con riêng Cường Chí Võ, và nhiều người thân khác.


To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Lien Thi My Nguyen, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Thursday, April 6, 2023

9:00am - 7:00 pm (Eastern time)

Add to Calendar

Thomas L. Scroggs Funeral Directors

6362 South Lee Street
Morrow, GA 30260

*Standard text messaging rates apply.

Funeral Service

Friday, April 7, 2023

8:00 - 10:00 am (Eastern time)

Add to Calendar

Thomas L. Scroggs Funeral Directors

6362 South Lee Street
Morrow, GA 30260

*Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 8

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors